MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
Az Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. (ARGON-GEO) 1999 óta minőségirányítási rendszer keretében szabályozza mérnök geodéziai (terepi mérés, adatfeldolgozás, térképkészítés, stb.) tevékenységét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható folyamatait. E rendszer a belső működési folyamatok rendezettségén, folyamatos javításán keresztül a vevők mind magasabb szintű elégedettségének elérését célozza meg.

Az ARGON-GEO működési rendje biztosítja a tevékenység végzéséhez a szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket. A folyamatok végrehajtását a szabályozásokban meghatározott együttműködési, kapcsolati rendben végzi.

A folyamatok szabályozási hátterének biztosítása, feltételrendszerének megteremtése, irányítása, ellenőrzése, mérése, elemzése és folyamatos tökéletesítése az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik, melyet az ARGON-GEO kötelező érvényűnek tekint a tevékenysége során.

Folyamatosan javuló minőségirányítási rendszerünket a világ legnagyobb akkreditált, független tanúsító vállalata az SGS auditálja és a rendszer megfelelőségét magyar (NAT) illetve angol (UKAS) regisztrációs tanúsítványokkal igazolja.
SGS CERTIFICATE                                            SGS TANÚSÍTVÁNY